Share

About our studio

About our studio

01

Członkowie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Dumni z Polski zrzesza osoby, dla których wartości takie jak Bóg, honor, ojczyzna są priorytetowe i stawiane zawsze na pierwszym miejscu.

02

Motto

Dewizą Stowarzyszenia i impulsem do rozpoczęcia działalności były słowa, które wypowiedział śp. Kornel Morawiecki, jako Marszałek senior Sejmu RP na inauguracyjnym posiedzeniu parlamentu w 2015 roku: „Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie…”.

03

Zarząd  Stowarzyszenia

Mila Slavko

CEO – Main Architect

Austin Evon

Co-manager associated

Mery Insi

Architect – Designer

Jon Twist

Architect – Designer

David Gray

Photographer

Mery Spears

Designer – Photographer

04

Testimonials